บจก. สยามฟูดเซอร์วิส ได้เข้าร่วมแสดงสินค้าในงาน Food & Hotel Thailand 2012 ในวันที่ 5-8 ก.ย. 55 ณ ศูนย์แสดงสินค้าไบเทค บางนา โดยภายในงานมีผู้ที่สนใจในสินค้าของเราเป็นจำนวนมาก ซึ่งสามารถดูบรรยากาศภายในงานเพิ่มเติมได้